Kalkulator PFRON

Kalkulator PFRON

Informacje:Ulgi we wpłatach na PFRON

Praca dla emerytówCEL SERWISU

Serwis ULGINAPFRON.PL ma na celu świadczenie usług dla podmiotów zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w zakresie minimalizacji lub całkowitego zwolnienia z tych wpłat poprzez m.in. kojarzenie płatników obowiązkowych wpłat z kontrahentami posiadającymi możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON, zatudnienie osób niepełnosprawnych czyli osiągnięcie wymaganego wskaźnika zatrudnienia zwalniającego z ww. wpłat. Zasięgiem swojego działania obejmujemy teren całej Polski. Posiadamy największą bazę danych firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON oraz bazę pracowników niepełnosprawnych posiadających zróżnicowane umiejętności, co daje nam możliwość szybkiej rekrutacji w każdym regionie. Efekt naszego działania polega na osiągnięciu optymalnego wyniku ekonomicznego naszych Klientów poprzez świadczenie kompleksowych i profesjonalnych usług doradczych. Wizyta u Klienta jest całkowicie bezpłatna i niezobowiązująca, koszty świadczenia usług doradczych pojawiają się dopiero po zaakceptowaniu przez Klienta najbardziej odpowiedniego modelu działania i podpisaniu umowy. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

PRAWO

Zmiany przepisów, które weszły w życie począwszy od 1 stycznia 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw znacznie zawężyły krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania kooperantom informacji o wysokości ulgi we wpłatach do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W nowej sytuacji (po 01.01.2011 r.) większość przedsiębiorców (firm zobowiązanych do wpłat na PFRON) utraciło możliwość uzyskiwania ulg we wpłatach do PFRON poprzez znaczne zmniejszenie ilości firm uprawnionych do ich naliczania, a tylko nieliczni przedsiębiorcy utrzymali tę możliwość kooperując w dalszym ciągu z pracodawcami osób niepełnosprawnych, którym udało się dostosować do nowo obowiązujących przepisów i którzy spełniają rygorystyczne wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych i posiadają uprawnienie do ich naliczania. Często również osiągnięcie wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie staje się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe w realizacji. Nasza firma wychodzi naprzeciw tym problemom, udzielając już na samym początku współpracy gwarancji satysfakcji z oferowanych przez nas rozwiązań, które pozwolą na znaczne zmniejszenie wpłat do PFRON w Waszych firmach.

KORZYŚCI DLA PŁATNIKÓW OBOWIĄZKOWYCH WPŁAT NA PFRON

Nasze usługi prowadzą do uzyskania znacznych oszczędności we wpłatach na PFRON dla płatników obowiązkowych składek. Dzięki współpracy z naszą firmą nasi Klienci zyskują dostęp do baz danych kontrahentów udzielających ulg we wpłatach na PFRON lub też poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych za naszym pośrednictwem znacznie obniżają wpłaty do PFRON, zyskując jednocześnie wykwalifikowaną kadrę do realizacji wielu zadań związanych z codziennym prowadzeniem działalności gospodarczej.

KTO PŁACI DO PFRON?

Do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. Przekazywana do PFRON kwota stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

KTO MOŻE UDZIELAĆ ULG WE WPŁATACH DO PFRON?

Począwszy od 1 stycznia 2011 r. na skutek nowelizacji ustawy z dnia 29 października 2010 r. obowiązkowe wpłaty na Fundusz, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

  1. osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
  2. osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – w wysokości co najmniej 30%
CERTYFIKACJA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON