Kalkulator PFRON

Kalkulator PFRON

Informacje:Ulgi we wpłatach na PFRON

Praca dla emerytówCertyfikacja

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

zaprasza do skorzystania z usługi:
"CERTYFIKACJA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON" wszystkich pracodawców - prowadzących zakłady pracy chronionej oraz pracodawców z otwartego rynku pracy, którzy osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

 1. osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 2. osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w wysokości co najmniej 30%

i są, tym samym, uprawnieni do wystawiania kooperantom informacji o wysokości ulgi we wpłatach do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z przepisami, które weszły w życie począwszy od 1 stycznia 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy znacznie zawężyły krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania kooperantom informacji o wysokości ulgi we wpłatach do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W nowej sytuacji (po 01.01.2011 r.) spora ilość przedsiębiorców (firm zobowiązanych do wpłat na PFRON) utraciła możliwość uzyskiwania ulg we wpłatach do PFRON poprzez widoczne zmniejszenie ilości firm uprawnionych do ich naliczania, a tylko niektórzy przedsiębiorcy utrzymali tę możliwość kooperując w dalszym ciągu z pracodawcami osób niepełnosprawnych, którym udało się dostosować do nowo obowiązujących przepisów i którzy spełniają rygorystyczne wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych i posiadają uprawnienie do ich naliczania.


Wobec wielu zapytań kierowanych do OGÓLNOPOLSKIEJ BAZY PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 • ze strony firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON - o możliwość udowodnienia przed kooperantem swoich uprawnień do naliczania ulg oraz wiarygodności jej wysokości,
 • ze strony kooperantów, którzy chcą potwierdzić wiarygodność otrzymywanych odpisów od pracodawców i ustrzec się przed sankcjami ewentualnych kontroli,

wprowadzamy usługę CERTYFIKACJI FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON.INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE USŁUGI CERTYFIKACJI:

Usługa certyfikacji polega na wizycie w siedzibie firmy konsultanta współpracującego z OBPON, weryfikacji struktury zatrudnienia w celu ustalenia, czy dana firma może udzielać ulg we wpłatach na PFRON zgodnie z obowiązującym prawem, zweryfikowania funduszu płac w firmie oraz generowanych przychodów celem ustalenia i potwierdzenia średniej wysokości ulg udzielanych w okresie ostatnich 3 miesięcy, sprawdzenia poprawności wysokości udzielanych ulg w ostatnim roku kalendarzowym. Wizyta skutkuje otrzymaniem certyfikatu OBPON zaświadczającego, że w ostatnich 3 miesiącach firma mogła udzielać ulg we wpłatach na PFRON w średniej wysokości, która wyliczona zostanie w trakcie wykonywania czynności związanych z certyfikacją. Certyfikat zaświadcza również o możliwości naliczania ulg we wpłatach na PFRON w średniej wysokości w okresie kolejnych 6 miesięcy (średni okres przyjęty na podstawie planów obrotów, funduszu płac i polityki zatrudnieniowej u pracodawcy). Po sześciu miesiącach certyfikat traci swoją ważność (data ważności certyfikatu). Możliwe jest maksymalnie jednokrotne przedłużenie ważności certyfikatu (otrzymanie nowego certyfikatu) o kolejne 6 miesięcy - przedłużenie ważności certyfikatu o kolejne 6 miesięcy odbywa się na podstawie danych przesyłanych do siedziby OBPON zawartych w specjalnym formularzu, który pracodawca otrzyma w trakcie pierwszej wizyty, a w którym zawarte będą tabele wpisowe dla uaktualnienia informacji będących przedmiotem certyfikacji (weryfikowanych podczas pierwszej wizyty konsultanta). Po upływie 12 miesięcy od daty otrzymania pierwszego certyfikatu, w celu otrzymania kolejnego certyfikatu, wymagana jest ponowna wizyta naszego konsultanta w firmie. Usługa certyfikacji oraz przedłużenia ważności certyfikatu jest odpłatna. Ceny za wykonanie usługi ustalane są indywidualnie i zależą głównie od ilości zatrudnionych pracowników.

PODSTAWOWE KORZYŚCI Z UZYSKANIA CERTYFIKATU:
 • zyskanie wiarygodności wśród kontrahentów (również przy przetargach)
 • zyskanie pewności o poprawności naliczania ulg we wpłatach na PFRON
 • zwiększenie obrotów i ilości kontrahentów
 • telefoniczne potwierdzanie wiarygodności certyfikowanych firm pod kątem możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON wśród kontrahentów (w jednostce certyfikującej)
INFORMACJE ZAWARTE W CERTYFIKACIE:
 • nazwa firmy
 • adres siedziby
 • nip, regon, KRS
 • informacja o uprawnieniu zgodnie z prawem do naliczania ulg we wpłatach na PFRON wraz z podaniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ostatnich 3 miesiącach
 • informacja o średniej wysokości ulgi we wpłatach na PFRON w ostatnich 3 miesiącach
 • informacja o prognozie na kolejne 3 miesiące
 • informacja o numerze infolinii jednostki certyfikującej (OBPON) z możliwością telefonicznego potwierdzenia wiarygodności certyfikatu przez kontrahenta
 • data wystawienia certyfikatu
 • data ważności certyfikatu
 • imię i nazwisko oraz podpis konsultanta uczestniczącego w procesie certyfikacji
 • pieczęć OBPON

Z ramienia OBPON usługę certyfikacji wykonuje Pani Edyta Sieradzka

Edyta Sieradzka - zobacz więcej »
Edyta Sieradzka Wiceprezes Organizacji OBPON.ORG, Dyrektor ds. Dofinansowań w OBPON.PL, konsultant, doradca w OBPON.PL - (inżynier, ekonomista)
zawód wykonywany: Dyrektor ds. Dofinansowań i Rozwoju Produktu 'e-SOD' w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, od dnia 22.10.2009r. Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG
specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacja składek ZUS, SODiR, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, IPR, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w ZPCHr


KONTAKT Z NAMI

W przypadku pytań prosimy wybrać opiekuna wg. regionu.

Agnieszka Jasińska
tel. (16) 670-63-02, 679-16-16 wew. 35
e-mail: a.jasinska@obpon.pl
regiony: dolnośląskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Agnieszka Lewandowska
tel. (16) 670-63-02, 679-16-16 wew. 46
e-mail: a.hano@obpon.pl
regiony: mazowieckie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
Jakub Trelka
tel. (16) 670-63-02, 679-16-16 wew. 37
e-mail: j.trelka@obpon.pl
regiony: łódzkie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskieZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG