Kalkulator PFRON

Kalkulator PFRON

Informacje:Ulgi we wpłatach na PFRON

Praca dla emerytów


Kalkulator do wyliczeń wysokości ulgi we wpłatach na PFRON


wynagrodzenia I,II gr. bez ZUS*
*Suma wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - pomniejszona o należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne.
etaty I, II, III gr.
etaty ogółem
suma faktur(bez handlu)


współczynnik odpisu

0,00%


Kalkulator został opracowany przy współpracy Biura Doradztwa i Rehabilitacji Zawodowej z Warszawy, przy udziale programistów OBPON, twórców aplikacji .