Kalkulator PFRON

Kalkulator PFRON

Informacje:Ulgi we wpłatach na PFRON

Praca dla emerytówPrzydatne serwisy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.pfron.org.pl
Oprogramowanie SOD OF-LINE
www.sod.zpchr.pl
Serwis Informacyjny e-PFRON
www.e-pfron.pl
System Obsługi Dofinansowań
www.sod.pfron.org.pl/
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
www.miir.gov.pl
Ministerstwo Finansów RP
www.mf.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
www.zus.pl