Kalkulator PFRON

Kalkulator PFRON

Informacje:Ulgi we wpłatach na PFRON

Praca dla emerytówInformacje: Ulgi we wpłatach na PFRON

Czy jest możliwe przeniesienie na inny podmiot prawa do ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2013-06-06 09:05

Jako przedsiębiorca zobowiązany do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z tytułu niezatrudnienia osób niepełnosprawnych dokonujemy zakupu usług sprzątania od pracodawcy legitymującego się prawem do wystawiania ulg we wpłatach na fundusz. Następnie część poniesionych kosztów sprzątania refakturujemy na podwykonawców. Czy w takim przypadku możemy w całości skorzystać z obniżenia wpłaty na PFRON w wysokości określonej w informacji otrzymanej od uprawnionego kontrahenta?

Brak dostępu!

Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości posiadają tylko zarejestrowani użytkownicy serwisu www.ulginapfron.pl posiadający płatną (aktywną) prezentację firmy. Aby uzyskać dostęp do informacji należy wypełnić formularz zamówienia prezentacji firmy.